среда, 7 мая 2008 г.

Konkursi "Märka matemaatikat enda ümber" tulemused

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutas 13. märtsil välja 5.-12. klasside õpilastele tekstülesannete koostamise võistluse "Märka matemaatikat enda ümber". Konkursiga sooviti panna õpilasi seostama matemaatikat rohkem igapäevaeluga ja populariseerida matemaatikaprogrammi Wiris, milles töölehed tuli koostada. Hindamisel arvestati ülesande teksti originaalsust ja elulisust, teksti üheselt mõistetavust, lahenduskäigu korrektset vormistust.
Võistlusele laekus 64 tööd, mille seas oli palju huvitavaid ja originaalseid ülesandeid. Heade tekstülesannete koostamine on keeruline ja keeruline on ka nende ülesannete järjestamine. Pärast arutelu otsustas žürii (Sirje Pihlap, Sirje Sild, Eno Tõnisson, Tõnu Tõnso) välja anda järgmised preemiad...

Комментариев нет: