понедельник, 8 декабря 2008 г.

Новый конкурс: Математика вокруг нас!

Uus konkurss: Märka matemaatikat enda ümber - jooned


Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium kuulutavad 7.-12. klasside õpilastele välja konkursi

Märka matemaatikat enda ümber - jooned.

Ülesandeks on teha foto, millel olevad jooned tuleb matemaatikaprogrammi GeoGebra abil eristada.

Võib käsitleda nii koolisõpitavaid (nt. sirge, ringjoon, parabool, hüperbool, sinusoid)  kui ka võõramaid jooni.

Hindamisel arvestatakse originaalsust ja elulisust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist. (Näiteks arutlust, milline joon tegelikult olema peaks ja millisena see pildil paistab.)

Tööde esitamise tähtaeg on 9. jaanuar 2009. Tulemused teatatakse 15. jaanuaril. Parimate autasustamine toimub konverentsil Arvutid koolimatemaatikas 2009 23. jaanuaril  Tartus. Auhindu on mitut laadi ja oodatakse neid ka juurde pakkuma.

Konkursitööd tuleb vormistada vastavalt juhendile. Tööd ja küsimused tingimuste ja GeoGebra kohta palume saata Sirje Pihlapile aadressil sirje@tiigrihype.ee.

Soojenduseks võiksite vaadata mõningaid (tulevaste) õpetajate kursusel Arvutid koolimatemaatikas valminud töid.

 

О конференции "Учим и учимся по-новому"

Прочла сегодня отзывы о конференции.
Как много позитива в отзывах!
Как постарались организаторы конференции! Молодцы!

Мне очень жаль, что я не смогла присутствовать на первой части, в которой речь шла об использовании Smart-доски, а ведь многим из нас такие доски скоро установят в кабинетах по проекту отдела образования. А такое оборудование простаивать не должно. Надо учиться его использовать!
Коллеги, может появится у Вас желание поделиться опытом использования Smart-доски? Я видела материал, который установлен в блоге, освещающий результаты конференции, но учительский опыт использования просто бесценный. Поделитесь опытом!
Заранее благодарна за отзывы.
Марина Метс

Римские цифры

Материал к уроку математики в 5 классе по теме "Римские цифры".
Rooma numbrid
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: math)

вторник, 2 декабря 2008 г.

О результатах конкурса для учителей математики и их учеников на Koolielu

November oli Koolielus matemaatika kuu
ning nagu tavaks toimus kaks konkurssi - üks õpetajatele, teine õpilastele.
Mõlemad seekord ühise nime all "Matemaatika on mõnus". Konkurss oli
omanäoline, kuna seekord ei oodatud juba valmis õppematerjale, vaid
juhendeid erisuguste programmide kohta, mida saab matemaatika
õppimisel-õpetamisel kasutada.
Õpetajate konkursile esitati 20 tööd. Esitatud tööd on huvitavad ja enamik neist olid ka
väga hea kvaliteediga.

Подробнее на сайте Tiigrihüppe

понедельник, 1 декабря 2008 г.

Экзамен по математике в основной школе

Уважаемые коллеги!
На сайте центра экзаменов появилась информация об экзамене по математике для основной школы на эстонском языке и на русском языке. В экзамен введено изменение, а именно он будет только в одном варианте.