понедельник, 8 декабря 2008 г.

Новый конкурс: Математика вокруг нас!

Uus konkurss: Märka matemaatikat enda ümber - jooned


Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium kuulutavad 7.-12. klasside õpilastele välja konkursi

Märka matemaatikat enda ümber - jooned.

Ülesandeks on teha foto, millel olevad jooned tuleb matemaatikaprogrammi GeoGebra abil eristada.

Võib käsitleda nii koolisõpitavaid (nt. sirge, ringjoon, parabool, hüperbool, sinusoid)  kui ka võõramaid jooni.

Hindamisel arvestatakse originaalsust ja elulisust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist. (Näiteks arutlust, milline joon tegelikult olema peaks ja millisena see pildil paistab.)

Tööde esitamise tähtaeg on 9. jaanuar 2009. Tulemused teatatakse 15. jaanuaril. Parimate autasustamine toimub konverentsil Arvutid koolimatemaatikas 2009 23. jaanuaril  Tartus. Auhindu on mitut laadi ja oodatakse neid ka juurde pakkuma.

Konkursitööd tuleb vormistada vastavalt juhendile. Tööd ja küsimused tingimuste ja GeoGebra kohta palume saata Sirje Pihlapile aadressil sirje@tiigrihype.ee.

Soojenduseks võiksite vaadata mõningaid (tulevaste) õpetajate kursusel Arvutid koolimatemaatikas valminud töid.

 

1 комментарий:

marina комментирует...

Занятно!
Я просматривала при подготовке к урокам старые журналы "Математика в школе" и обнаружила в них интересный материал, очень близкий к заявленной теме. Посмотрите!
В 10 номере за 2001 год статья "Упражнения по теме Координатная плоскость", в 4 номере за 1999 год статья "Рисуем графиками функций" и в номере 4 за 2005 год статья "Чтобы уроки стали радостными".
Правда, строить их в программе Geogebra, я ещё не пыталась.