понедельник, 29 сентября 2008 г.

Riikliku õppekava matemaatika töörühma kohta

Loomisel on uus riiklik õppekava.  Matemaatika ainekava töörühm kaalub ühe
muudatusena esitada riiklik õppekava mitte kooliastmeti vaid klassiti. Oluline oleks teada, kuidas on koolid praeguse õppekava raames tegutsedes jaotanud põhikoolis klassiti matemaatikatunnid (kokku nii riiklikus õppekavas kooliastmele ettenähtud kui ka vabaainete arvelt juurde arvatud tunnid). Saadud andmeid kasutab töörühm üksnes keskmiste suuruste selgitamiseks ja ei eksponeeri tulemusi koolide kaupa. Juhul kui kooli õppekavas on poolaastate lõikes nädalatunde erinevalt planeeritud, siis palume anda keskmine (I pa 4 ja II pa 5, seega aasta keskmiseks 4,5). See, kas klasse on üks või mitu paralleelklassi, selles küsitluses tähtsust ei oma. Aga kui paralleelklassides on matemaatika nädalatunde erinevalt, anda samuti keskmine. Vastamiseks palume minna lisatud lingile. Vastust ootame kuni 6.oktoobrini incl.
Küsimistega seoses selle palvega palun pöörduda agu.ojasoo@kiili.edu.ee.
 
Riikliku õppekava matemaatika töörühma nimel
tänulikult
 
Agu Ojasoo
 
http://www.eformular.com/kiili18/matemaatika.htm
l

Комментариев нет: