вторник, 14 апреля 2009 г.

Пилотный проект индивидуального изучения эстонского языка

С условиями проекта на русском языке можно познакомиться здесь
там же можно заполнить анкету на участие в проекте. Удачи коллеги!

Tere,
Seosed vene õppekeelega koolide üleminekuga osalisele eestikeelsele aineõppele korraldavad Integratsiooni Sihtasutus, Haridus ja Teadusministeerium koostöös Avatud Eesti Fondi ja Briti Nõukoguga individuaalse eesti keele õppe pilootprojekti.
Projekt pakub vene koolide õpetajatele eesti keele õppimist individuaalõppe vormis (september 2009-september 2010), võimaldades neil parandada eesti keele oskust oma huvidele ja keelelistele vajadustele vastavalt.
Individuaalõppesse kaasatakse mentorit, kes on keeleõppija isiklik konsultant ning kes toetab vene kooli õpetajat eesti keele õppimisel ja pakub võimalust keelt praktiseerida.
Projektis osalemine on tasuta. Igale keeleõppijale on projekti perioodil ette nähtud igakuine stipendium, mida peab kasutama keeleõppe otstarbeks.
Lisainfo projektist eesti ja vene keeles: http://www.oef.org.ee/et/programs/8/8/
Projektis saavad võtta osa vene koolide gümnaasiumiastme õpetajad, kes juba hakkasid õpetama oma ainet eesti keeles või plaanivad alustada õpetamist eesti keeles lähitulevikus.
Oleme väga tänulikud, kui edastate info konkursist õpetajatele, kes võiksid olla huvitatud projektist ning kes sooviksid õppida eesti keelt individuaalselt.
Kandideerimiseks peab täitma kirjale lisatud ankeeti ning saatma see kas elektrooniliselt jelena@oef.org.ee või tavalise postiga aadressile: Avatud Eesti Fond, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn (märkida “Kandideerimine eesti keele õppe projekti”).
Samuti on võimalik kandideerida internetipõhiselt, kasutades selleks Avatud Eesti Fondi kodulehel olevat kandideerimisvormi http://www.oef.org.ee/et/programs/8/8/30/
Avaldada soovi osaleda projektis on võimalik kuni 15. maini 2009.

2 комментария:

ljudmillar комментирует...

Марина, спасибо огромное за это объявление. Попробовала зарегистрироваться...

anisol комментирует...

Присоединясь, как к благодарности, так и к попытке учить эстонский.