понедельник, 3 августа 2009 г.

GeoGebrast ja dünaamilistest slaididest

Коллеги!

Очень активно работает в программе GeoGebra преподаватель Тартуского университета госпожа Jane Albre. На сайте Koolielu она рассказывает об истории создания и возможностях программы. В этом сообщении приведён отрывок из её статьи и некоторые работы. Подробнее

Vabavaraprogramm GeoGebra on loodud geomeetria, algebra ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks nii põhikoolis kui gümnaasiumis ning on kättesaadav veebilehelt www.geogebra.org.

GeoGebra loojaks on Markus Hohenwarter, kes alustas sellega tegelemist 2001. aastal oma magistritöö raames Salzburgi Ülikoolis Austrias ja jätkas programmi arendamist oma doktoritöö osana. Alates 2006. aastast toimub GeoGebra arendamine USAs Floridas Atlandi Ülikoolis.

Maailmas on GeoGebra kogunud suurt populaarsust ja see näib jätkuvat. Kolm aastat tagasi oli GeoGebra tõlgitud umbes 20 erinevasse keelde. Programmi arendajatel tuleb lähikuudel välja uus versioon, GeoGebra 3.2, mis on juba 45 erinevas keeles. Tänu Sirje Pihlapi eestvedamisele ja Tiigrihüppe toetusele käib praegu töö, et uus versioon oleks ka eestikeelne. Mainin etteruttavalt, et uues versioonis lisandub tabelarvutus ja statistika!

Arvan, et koolitarkavaraprogramm GeoGebra võiks olla heaks abiks õpetajale ja aidata äratada õpilastes huvi matemaatika vastu. Õpetajad, kes soovivad programmiga lähemalt tutvuda, saavad osa võtta Tiigrihüppe poolt korraldatavatest õpetajatele tasuta koolitustest.

Allikas: Koolielu

Lisa: Dünaamilised slaidid matemaatika visualiseerimiseks

25 ноября 2008 года на инфочасе, который проходил в гимназии Густава Адольфа, госпожа Albre показывала некоторые возможности программы GeoGebra. Видео с инфочаса.

4 комментария:

ljudmillar комментирует...

Очень здорово, спасибо!

ljudmillar комментирует...

Слушала Jane еще на осенней конференции, видно было, насколько качественные пособия может создать учитель, если овладеет программой. Но, по-моему, во много раз полезней будет ее использовать для того, чтобы ученики сами пользовались программой и изучали геометрию, работая в ней.

ljudmillar комментирует...

Кстати, спасибо за ссылочку на сайт, посмотрев внимательнее, открыла для себя сервис,с помощью которого он сделан http://www.spruz.com/

marina комментирует...

Люда, а ты посмотри у Ingrid Maadvere http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/ последний пост, там есть изумительный сравнительный анализ. И этот сервис присутствует тоже, кстати является победителем (оценка даётся по 10 характеристикам).
Марина