четверг, 1 октября 2009 г.

TL pilasakadeemia kursus "Huvitav Matemaatika II"

Lugupeetud EMS liikmed - matemaatikaõpetajad!

Kestab registreerumine Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia sügissemestri
kursustele.  Üheks uueks kursuseks on  "Huvitav Matemaatika II".

Õppetöö toimub laupäeviti (sest siis on noortel eriti soodsad piletid
paljude bussidega):
10. oktoobril   kl 11.00-15.00, ruumis  T-412
1. Kõrgema astme võrrandite lahendamisest ja nende rakendamisest
  Madis Lepik
2. Parketimustrite matemaatika
  Ellen Redi

17. oktoobril   kl 11.00-15.00, ruumis  T-307
1. Maatriksarvutuse kasutamine majandusliku sisuga ülesannetes
  Jüri Kurvits
2. Veediline matemaatika
Maria Zeltser

7. novembril   kl 11.00-15.00, ruumis  T-412
1. Pythagorase teoreemi erinevaid tõestusi
  Tiiu Kaljas
2. Konstruktsioonülesannete lahendamisest arvutil
  Paul Tammela

21. novembril   kl 11.00-15.00, ruumis  T-416
1. Võrrandite lahendamise iteratsioonide dünaamika
  Andi Kivinukk
2. Kuidas matemaatikud ennustavad?
  Andi Kivinukk

5. detsembril   kl 11.00-15.00, ruumis  T-412
1. Mis on krüptoaritmeetika?
  Tõnu Tõnso
2. Eksponent- ja logaritmfunktsioonidest ning nende rakendamisest
 Anne Tali


Palun suunake matemaatikast huvitatud õpilasi sellele kursusele.
Registreeruda saab veebilehel  http://www.tlu.ee/akadeemia/

Ette tänades, kursuse koordinaator   Ellen Redi

Комментариев нет: