пятница, 19 ноября 2010 г.

Ühisprojekt Soome matemaatika didaktikutegaTere,
lugupeetud koolijuhid, matemaatika ainesektsiooni juhid
ja matemaatikat õpetavad õpetajad!
Koolituskeskus ELLU on algatamas ühisprojekti Soome matemaatika didaktikutega ja Soome
parimate põhikooli matemaatika õpikute Matikkamatka sarja autoritega.

Oleme pidanud eelläbirääkimised kirjastusega Tammi, kus on see parim  matemaatika
õpikute sari ilmunud.

Tänase seisuga on loodetavasti võimalik teostada plaan, et saame tõlkida neid väga häid
metoodilisi materjale ja järgmiseks sügiseks vähemalt 1.klassi töövihiku, mida koolitustel
osalemise järel saaks õpetaja ja pilootkool osta oma õpilastele kasutamiseks.

On toimunud ka esimene eelkoolitus 29.oktoobril ning oleme saanud täieliku kindluse, et see
programm "Matemaatika õpetamine algusest peale!" on Eestis väga vajalik.

Kuna Hellevi Putkonen on olnud Helsingi Ülikooli kauaaegse matemaatika didaktika õppejõuna
ja väga erinevate matemaatika õpetajate täienduskoolituste lektorina ka Soomes uute tuulte
tooja matemaatika õpetamisse, siis on tal ka veel need kogemused, kuidas oli enne ja kuidas
täna olukord Soomes põhikooli matemaatikas ning kuidas need muutused tekkisid.

Soome matemaatika õpetajate aineliidu üks juhtidest Leena Mannila on väljendanud selget
seisukohta, et Soome riigi kõrgtehnoloogia-alane maailmatase põhineb väga heal
koolimatemaatikal ja selles osas tehakse pidevat arendustööd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kuna Eestis on palju koole, kus matemaatikaga on siiski probleeme - nii matemaatikat õpetavad
õpetajad on raskustes kui ka õpilased ei taha matemaatikat õppida ega saa ka häid tulemusi,
siis meie plaan on olla abiks just nendele koolidele, kes ise tahavad muutust oma kooli
matemaatika õpetamisse ja on nõus ka omaltpoolt panustama.

Oleme otsustanud, et alustame algusest 1.klassist peale - esimene koolitus on 29.ja 30.novembril,
kuhu ootame koolitusele lasteaia eelkooli õpetajaid ja pilootkoolide algklasside õpetajaid, kes
õpetavad matemaatikat.

6.ja 7.detsembril on koolitus 4.- 6.klassi matemaatikat õpetavatele õpetajatele.
Loe lähemalt» 

Järgmised tähtsate teemade koolitused on veebruaris, siis loodame, et selleks ajaks oleme
leidnud piisava hulga koole, kelle õpetajatega koostöös saab teha valikud ja muudatused
materjalis, mis on Eesti kontekstis uue õppekava järgi hädavajalik materjal ja mis mitte.

Kuna Soome poole pealt on kaasatud 2 autorit ja lektorit tänase seisuga (on toimunud veel
eelläbirääkimisi) ja oleme otsimas ka erinevaid koostööpartnereid Eesti matemaatika
didaktikute, eripedagoogide ja psühholoogide hulgast, siis loodame, et meie koolituste sisu
katab kõik hädavajalikud teemad, mida pilootkoolide põhikooli matemaatika õpetajad vajavad.

Loodame, et saadud suuline heakskiit ka haridusministeeriumi poolt annab meile kindluse ja
lootuse, et meie koostöö saab kunagi ka kasutatavaks teisteski koolides.

Kui meie koostöö on võtnud kindlad piirjooned ja täpsed plaanid on olemas, siis on võimalik
leida ka Euroopa rahastust sellele koostööprojektile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kõige olulisem ja suurem pilootkoolide panus oleks oma õpetaja/õpetajate eest koolitustest
osavõtutasu, edaspidi muidugi tõlgitud metoodilise materjali või õpilastele mõeldud töövihikute
valmimise korral tekib ka võmalus neid osta oma kooli õpilaste-õpetajate jaoks.

Oleme lootusrikkad, sest meie jutuajamised Eesti parimate koolimatemaatikutega on möödunud
heas üksteise mõistmises ja nad on kinnitanud, et igakülgne abi ja tugi õpetajatele on väga
teretulnud.

Jääme teie kooli huvi ja otsust ootama.

Ootame teid veel selle aasta koolitustele, kus tahame paika panna järgnevad teemad ja 
plaanid.

Kõik lisainfo ja koolitustele registreerimine ellu@ellu.ee 

Infot leiab meie kodulehel www.ellu.ee

Parimate tervitustega ja koostöölootuses

Tiia Lister

Koolituskeskuse ELLU psühholoog - koolitaja

1 комментарий:

AnastassiaM комментирует...

Жаль, что не преподаю, а то бы обязательно приняла участие.