понедельник, 24 марта 2008 г.

Võistlus õpilastele- matemaatika

Решила разместить здесь это объявление:

Lp. Matemaatikaõpetajad

Tiigrihüppe Sihtasutus on kuulutanud välja tekstülesannete koostamise
võistluse 5.-12. klassi õpilastele

Teemal Märka matemaatikat enda ümber .

Juhendi leiate Tiigrihüppe koduleheküljelt
www.tiigrihype.ee

Palun julgustage õpilasi võistlusest osa võtma

Комментариев нет: