воскресенье, 7 июня 2009 г.

Приостановлена программа обеспечения учителей персональными компьютерами

Minister “Õpetajate Lehes”: Praegu peatub ka sülearvutite programm „Meie esitatud kava tähendab 8% baasmaksumuse langust ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele. Samas mahus peaks vähenema ka teaduse rahastamine. Õpetajate palga alammäärasid peaksime vähendama 4% võrra. Praegu peatub ka sülearvutite programm. Veebruarikuiste kärbetega oleks selleks raha veel jätkunud, aga nüüd enam mitte. Samas jätkub Tiigrihüppe SA kaudu riigi toetus koolidele moodsa tehnoloogia muretsemisel. Säilivad ka 200 000-kroonine lähtetoetus uutele õpetajatele ja tasuta koolilõunad lastele põhikooli lõpuni.” Allikas: Õpetajate Leht 29. mai 2009

Комментариев нет: