пятница, 31 октября 2008 г.

AINEKUUDE KONKURSID õpetajatele ja õpilastele

NOVEMBER - MATEMAATIKA

KONKURSS ÕPETAJATELE
Matemaatika on mõnus
Infotehnoloogia on teinud õpetamise põnevaks ja iga päev tuleb välja uusi vahendeid, mida õppetöös kasutada. Koolielu portaal kutsub õpetajaid looma juhendmaterjale, kuidas kasutada infotehnoloogiat matemaatika õpetamisel. Konkursile „Matemaatika on mõnus ” on oodatud õpetajate poolt loodud juhendmaterjalid matemaatika õpiprogrammi või veebipõhise tarkvara kasutamise kohta.
Tööde esitamise tähtaeg on 14. november 2008

KONKURSS ÕPILASTELE
Matemaatika on mõnus
Infotehnoloogia on teinud õppimise põnevaks ja iga päev tuleb välja uusi vahendeid, mida õppetöös kasutada. Koolielu portaal kutsub õpilasi looma juhendmaterjale, kuidas kasutada infotehnoloogiat matemaatika õppimisel. Konkursile „Matemaatika on mõnus ” on oodatud õpilaste poolt loodud juhendmaterjalid matemaatika õpiprogrammi või veebipõhise tarkvara kasutamise kohta.
Tööde esitamise tähtaeg on 14. november 2008

http://www.koolielu.ee/pages.php/10,21209


Комментариев нет: