пятница, 10 октября 2008 г.

E-õppe päev


e-Õppe Arenduskeskus koostöös oma liikmeskoolidega kutsub kõiki osalema Täiskasvanud Õppija Nädala raames

15. oktoobril 2008 aastal

E-õppe päeval


Alates 13. oktoobrist on kõigil võimalik

- osaleda tasuta mini e-kursusel,
- jälgida 15. oktoobril e-õppe televisiooni (e-TV), algusega 15.00,
- osaleda ajaveebis,
- tutvuda Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi liikmete täienduskoolituse pakkumisega (2008/2009),
- osaleda koolituskursusel "Aktiivõppe meetodid e-kursustel"


Комментариев нет: