суббота, 2 января 2010 г.

Matemaatika-informaatikavõistluse Ugāle 2010 poolfinaal

Vana aasta viimasel tunnil pakkumine osaleda Interneti vahendusel kohe aasta alguses Lätis korraldatavas matemaatika-informaatikavõistluse Ugāle 2010 poolfinaalis.

Ülesannete teemad on keskkoolimatemaatika, arvutikasutuse ja andmetöötluse ning programmeerimise valdkonnast. Taustainfoks on aadresil http://vip.latnet.lv/lio/lietas/u03_final_english.zip võimalik vaadata 2003. aasta finaalvooru ülesandeid.

Võistlus on meeskondlik, ühes võistkonnas on kolm liiget, ühest koolist võib osaleda kuni 10 võistkonda. Võistlus toimub ühe 6-tunnise vooruna kohapealse korraldaja valitud ajal vahemikus 11.01.2010 kuni 17.01.2010. Võistluse ajal võib kasutada kõiki materjale peale kõrvaliste isikute otsese abi. Täielik ametlik reglement on aadressil http://www.uvsk.lv/p113e.htm.

Osalemiseks on vaja, et kohapealne korraldaja (üldjuhul sama kooli õpetaja) saadaks hiljemalt 10.01.2010 aadressil ksim.ugale2010@gmail.com kirja, kus on märgitud õppeasutuse ja korraldaja nimi, kontaktandmed, võistluse toimumise aeg ja osalevate võistkondade arv (inglise, vene või läti keeles).

Päev enne võistlust saadetakse kohapealsele korraldajale ülesannete tekstid ja muud nende juurde kuuluvad materjalid inglise keeles. Soovi korral võib need tõlkida ja anda oma õpilastele emakeelsed materjalid. Õpilaste lahendused tuleb žüriile hindamiseks saata hiljemalt sama päeva õhtul.

Edukat uut aastat soovides
Ahto Truu

1 комментарий:

ljudmillar комментирует...

Когда задумываешься об участии в подобного рода турнирах, где требуется интеграция предметов, сразу выходит на поверхность старая проблема разделенности этих двух школьных предметов - математики и информатики, на мой взгляд, совершенно искусственная. Ну а уж отсутствие взаимодействия учителей разных предметов - это можно сказать, проблема не только учителей данных предметов, а всей нашей системы.